Verlofregeling

Verlofregeling

Zoals u weet zijn alle kinderen na hun vijfde verjaardag leerplichtig: wij gaan er dan ook vanuit dat zij volledige weken naar school gaan. In principe is het niet mogelijk om verlof te krijgen buiten de schoolvakanties. De leerplichtwet schept de mogelijkheid om in geval van "gewichtige omstandigheden" schoolverzuim toe te staan voor ten hoogste 10 dagen. Voor de aanvraag van dergelijk verlof moet u ruim op tijd een schriftelijk verzoek indienen bij de school. In de schoolgids treft u de volledige verlofregeling aan.