Naschools aanbod

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 werken wij met een continurooster.

Dit heeft ertoe geleid dat we een naschools aanbod hebben.

We werken met een groeimodel.

Dat houdt in dat we met een klein aanbod beginnen en dit verder uitbouwen mocht daar de behoefte aan zijn.

Wat wanneer wordt georganiseerd leest u in de nieuwsbrieven van onze school.

Deze verschijnt elke vrijdag wanneer de kinderen naar school gaan (niet op de vrije vrijdagen).

 

Er is ook nog mogelijkheid tot buitenschoolse opvang georganiseerd door Krobbehiem of Kinderwoud.

Inschrijfformulieren zijn op school te verkrijgen.

klik hier voor de site van kinderwoud