Sociale vaardigheidstraining

Sociale Vaardigheidstraining


Meestal leer je als kind min of meer spelenderwijs hoe je om moet gaan met andere kinderen en volwassenen, hoe je steeds meer zelfvertrouwen kunt krijgen en steeds beter met je eigen angsten om leert gaan.
Toch kan een steuntje in de rug soms best wel eens nodig zijn. Een sociale vaardigheidstraining kan dan net dat duwtje in de goed richting betekenen zodat je het met de vaardigheden die je daar hebt aangeleerd zelf weer prima redt.
Voor Wie?
De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die bijvoorbeeld problemen ervaren op een of meer van de volgende gebieden:
Problemen in het omgaan met andere kinderen
?? Nauwelijks contact met kinderen van hun leeftijdsgroep; geen vriendjes of
vriendinnetjes
?? Gepest of geplaagd worden
?? Sociaal geïsoleerd zijn, alleen staan
?? Zich slecht kunnen verweren tegen leeftijdsgenoten
Problemen in de beleving van zichzelf en anderen
?? Angstig en teruggetrokken gedrag
?? Negatief zelfbeeld
?? Zich alleen voelen en geen spelcontact durven aangaan
Specifieke problemen
?? Moeite met het leren kennen van eigen (on)mogelijkheden en het hiermee
omgaan in de sociale situaties.
?? Specifiek gedragsproblemen zoals impulsiviteit, hyperactiviteit en angst.
Wat leer je?
De doelstellingen van deze training zijn dat er meer inzicht komt in de eigen mogelijkheden op sociaal gebied. Zoals meer inzicht in het eigen handelen en mogelijkheden ter verbetering van eigen gedrag. Verder dat er inzicht komt in dingen die fout gaan,(her) waardering van jezelf, ook te aanzien van anderen. Sociale vaardigheden worden aangeleerd zoals het ( beter) leren kijken naar een sociale situatie ook vanuit een ander perspectief, luisteren, aansluiting zoeken, omgaan met kritiek, assertief gedrag en omgaan met plagen en pesten.