Schooltijden

Op school werken we met een continurooster. We werken met het 5 gelijke dagen model.

Groep 1 t/m 8:   

maandag     8.30 – 14.00 uur   
dinsdag        8.30 – 14.00 uur
woensdag    8.30 - 14.00 uur             
donderdag   8.30 – 14.00 uur
vrijdag           8.30 – 14.00 uur  
 
Om 8.25 uur gaat de bel. Alle leerlingen gaan dan naar binnen en de ouders verlaten de klassen,

zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.15 uur uur naar binnen. 
 
Pauze groep 1 t/m 8 is van 10.00 - 10.15 uur  en van 12.00 - 12.15 uur.

De leerlingen spelen dan buiten.