Welkom

op de site van de voormalige openbare basisschool De Bolster. Per 1 augustus 2018 is de school gefuseerd met CBS De Balsemyn in Eastermar. De site wordt per 16 juli 2018 niet meer onderhouden. Zoals u ziet is de content van de website gedeactiveerd. De naam van de nieuwe school wordt op 3 september 2018 bekend gemaakt. Heeft u vragen betreffende het onderwijs in de nieuwe identiteitsrijke ontmnoetingsschool in Eastermar, neemt u dan contact met de heer Gosse Bies, directeur van de nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool in Eastermar, g.bies@pcbotdiel.nl 

Het team van De Bolster kijkt terug op een zeer positief en constructief fusietraject in het schooljaar 2017-2018 en ziet uit naar de start van de nieuwe school.

In de loop van het schooljaar 2018-2019 zal deze website worden gedeactiveerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team OBS De Bolster