Samen beter lezen

Feestelijke afsluiting leesproject “Samen Beter Lezen”

Tijdens de maandelijkse viering van donderdag 26 maart, waar de leerlingen prachtige optredens hebben laten zien, werden de ouders en leerlingen van de groep 3, 4, 5 en 6, die mee hebben gedaan aan het leesproject “Samen Beter Lezen” in het zonnetje gezet.

“Samen Beter Lezen” is een ouderparticipatieproject waar ouder en kind volgens een bepaalde manier gezellig met elkaar gaan lezen.

De ouders hebben samen met hun kinderen 8 weken lang minimaal 3 keer per week samen thuis gelezen. Sommige kinderen lezen thuis al regelmatig maar een aantal kinderen nog niet. Met dit project willen wij het thuis lezen als school stimuleren.

Bij de start van het project is een ouderavond georganiseerd waar de ouders werden geïnformeerd over het project, hoe wij als school werken aan de leesontwikkeling en wat de ouders thuis kunnen doen om hun kind te helpen en stimuleren. Daarna kregen alle leerlingen de informatie en lezen maar. Jongens en meisjes en natuurlijk ook ouders. We zijn apetrots. Wat een teamwork.