Ouderhulp

Ouderhulp

Activiteiten waarbij ouders kunnen helpen:
- Ondersteunen in de praktijk van het onderwijs (b.v. lees-luisterhoekhulp of handvaardigheidshulp).
- Helpen van de leerkrachten bij (het organiseren van) bepaalde activiteiten (typwerk,        schoolkrantredactie, Sinterklaas, Kerst, begeleiding schoolzwemmen, excursies e.d.).
- In de winterperiode worden er werkavonden georganiseerd. De aanwezige ouders knappen dan de meest uiteenlopende karweitjes op. Veel ouders doen thuis klusjes voor school.
- Eens in de zes weken wordt er, in samenwerking met de voetbalclub uit Eastermar, oud    papier ingezameld. Van de ouders wordt verwacht dat zij hier op enigerlei wijze aan meewerken. De coördinatie is in handen van een aantal ouders. Van de opbrengsten worden extra activiteiten voor de leerlingen bekostigd.
- In het voorjaar wordt er een potgrondactie gehouden. Van ouders wordt verwacht dat ze helpen bij de verkoop van de zakken potgrond. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan o.a. buitenspelmateriaal.