Aanmelding nieuwe leerlingen

De opvang van nieuwe leerlingen
 
De dag nadat een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag, is ieder kind in Nederland verplicht om naar school te gaan. Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Deze kan informatie over de school geven en de inschrijving regelen. Daarna wordt er contact opgenomen met de leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst zal worden. Zodra een kind 3 jaar en 10 maanden oud is, kan er een afspraak worden gemaakt om het 5 dagen in de groep mee te laten draaien om zodoende al vast wat te wennen. Ook een ouder kind mag na aanmelding (b.v. door verhuizing) een dag of een dagdeel in zijn/haar nieuwe groep meedraaien.