Informatievoorziening

Informatievoorziening

- In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders de kalender en de schoolgids.
- Aan het begin van ieder schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond.(klassenavond)
- De ouders worden zo volledig mogelijk op de hoogte gehouden van alles wat er reilt en zeilt in en om school middels een wekelijkse nieuwsbrief ‘It Kastanjebledsje'.
- Ouders krijgen 2x per jaar de schoolkrant ‘Kastanjeblêden’.
- Ouders van nieuwe leerlingen in elke bouw worden uitgenodigd een ochtend, tot de pauze, mee te draaien in de groep van hun kind.
- De leerkrachten koppelen hier, als dat op prijs wordt gesteld, een huisbezoek aan vast.
- Driemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd om de vorderingen van hun kind te bespreken. Twee maal gebeurt dat aan de hand van het rapport.
- In het najaar wordt er een zakelijke ouderavond georganiseerd.
- Op de website wordt informatie over de school gegeven