Gymnastiek

 

Gymnastiek

De onderbouw gymt iedere dag in het speellokaal van de school of speelt, bij mooi weer, buiten op het plein.
De kinderen van de bovenbouw gaan twee maal per week naar de sportzaal. Na de gymles wordt er gedoucht.

Gymtijden
Onderbouwbouw 0/1/2/3/4
maandagmiddag

Bovenbouw 5/6/7/8
maandag- en donderdagmiddag