Feestelijke ouderavond

Tijdens de feestelijke ouderavond wordt eens in de twee jaar een  musical opgevoerd

waar alle leerlingen aan mee doenvan de groepen 1 t/m 8.

Het andere jaar is er een optreden waar we met de hele school voor hebben geoefend.

Ook hier doen alle leerlingen aan mee.